Femi premium

הערכים המנחים אותנו בפמי פרימיום הם: אנושיות, יצירתיות, פשטות ומצוינות.

כל פעולה הנעשית בחברה נמדדת בהתאם למימוש ערכים אלו הלכה למעשה – הן בטיפול בפניות הלקוחות והן במענה לצורכי העובדים. בפמי פרימיום אנו מקדמים תעסוקה מגוונת ודוגלים בגיוון תעסוקתי מפרה – צעירים כמבוגרים, חילונים, חרדים, יהודים וערבים, כמו גם עובדים המתמודדים עם מגבלות גופניות. פמי פרימיום מטפחת תרבות של למידה, התמקצעות, פיתוח אישי, קידום, סבלנות והקשבה הדדית. כל זה בשילוב תהליכי מדידה, בקרה ושיפור תמידיים. אנו מקפידים לאפשר גמישות מחשבה, פתיחות ויצירת הזדמנויות לשיתוף מלא של כל אדם בעשייה, מתוך כבוד והערכה ותוך שמירה על זכותה וזכותו למיצוי עצמי, להזדמנות שווה ולהתקדמות. אנו גאים בעובדה שרבים מעובדי החברה נמצאים בה לאורך תקופה ארוכה, צומחים ומתקדמים בה לתפקידים נוספים. אנו מקנים חשיבות רבה לתהליכי הניהול וההעצמה של העובדים והמנהלים.

Designed by propaganda