Femi premium

מנהלת פיתוח וארגון הדרכה כככככ

הפרויקט מבוצע ע"י פמי פרימיום ע"פ מכרז מס' 14/2010 עבור החשב הכללי – חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה.

 

רכש ספקים - הספריות הציבוריות

פמי פרימיום מנהלת את כל תהליך רכש הספריות עבור משרד התרבות והספורט, משלב הקצאת התקציב לכל ספריה, דרך ניהול הזמנת הספרים והשירותים מהספקים השונים, ועד ביצוע בקרה כמותית וחשבונאית על התשלומים.

 

קרא עוד

תחנות צילום למבקשי רישיונות נהיגה, רשיונות משיט, ותחנות להנפקת רשיון נהיגה בינלאומי

קרא עוד

תרבות לפריפריה

מכרז פומבי 4/2016 לניהול והפעלה של פרויקט לקידום והפצה של תרבות בפריפריה.

תרבות לפריפריה הינו פרויקט הממומן ע"י משרד התרבות ומטרתו לסבסד פעילויות תרבות ביישובים שונים בפריסה ארצית, וזאת בשישה תחומים של היצירה הישראלית: תיאטרון, מחול, מוסיקה, ספרות, אמנות פלסטית וקולנוע.

קרא עוד

Designed by propaganda

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement