Femi premium

תנאי שימוש כלליים

[עדכון אחרון: 7.6.2018]

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פמי פרימיום בע"מ ("האתר" ו"החברה" או "פמי", בהתאמה).
הגלישה או כל שימוש אחר שהוא באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" או "תנאי השימוש הכלליים"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.
אינך חייב להסכים לתנאי השימוש אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מגלישה באתר או מכל שימוש אחר בו.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

האתר כולל כלים, אזורים, חלקים וסוגי תכנים שונים, שעשויים להיות כפופים לתנאים נוספים לתנאי השימוש ("התנאים הנוספים") שיחולו בנוסף לתנאים אלו (וככל ויש בהם סתירה לתנאי השימוש יגברו הוראות התנאים הנוספים).

כך למשל האתר משמש גם כשער כניסה למערכות מידע שונות של החברה (כגון: מערכות המשמשות לאספקת שירותים שונים למוטבים שונים, מערכת לסוכנים, אזור אישי ועוד) שהשימוש בהן עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים. או כך למשל ניתן לרכוש דרך האתר כתב שירות למוצרי חשמל, השירות האמור כפוף לתנאים לאספקתו המתפרסמים באתר החברה.

תנאי השימוש חלים גם על כל אמצעי קשר מרוחק שפמי מעמידה לצורך תקשור עימה (אפליקציות, דואר אלקטרוני, מנגנוני פניה באמצעות האתר ועוד). בכל מקום בו נאמר האתר – משמע האתר או כל אמצעי תקשור שפמי מעמידה.

כך למשל השימוש באפליקצית 'פמי – בריאות' (המיועדת לשמש ככלי שירותי נוסף למקבלי שירותי בריאות מהחברה) כפוף לתנאים נוספים – תנאי השימוש באפליקציה, בנוסף לתנאי שימוש אלה.

לצד תנאי השימוש, והתנאים הנוספים במקרים הרלוונטיים, השימוש באתר (ובכל אמצעי תקשור אחר עם החברה) כפוף גם למדינות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

נא קרא את תנאי שימוש (כולל מדיניות הפרטיות ובמקרים הרלוונטיים – כולל התנאים הנוספים) בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.

האתר

האתר משמש את החברה למגוון מטרות במסגרת פעילותה ובכלל זאת: לפרסום מידע אודות החברה שירותיה ומוצריה; לפרסום מידע להכוונה ולסיוע למקבלי שירותים מהחברה (כגון רשימת ספקי שירות); כשער גישה למערכות שונות של החברה המשמשות לאספקת שירותים; כשער גישה לאזור אישי המאפשר בין היתר לקבל מידע ולצרוך שירותים שונים באופן מקוון; לרכישת מוצרים ושירותים שונים ועוד.

האתר (על המידע והשירותים המקוונים הנכללים בו) מוצע לשימוש כפי שהוא על תכונותיו ומגבלותיו.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש עצמי בלבד. כל שימוש אחר באתר הוא אסור.

אין להעתיק תכנים מהאתר או לבצע כל פעולה אחרת בו שאינה גלישה אלא באישור מראש ובכתב של החברה. בכלל זאת אין להעתיק, או להשתמש שלא לצורך עצמי ברשימות הספקים של החברה המתפרסמות באתר.

שימוש בעוגיות

נתונים שנאספים על לקוחות

כל המידע הרפואי והאישי נאסף במערכות המידע של פמי-פרימיום רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לכללית על פי דין ולצורך קיום מתן השירותים. מלבד כל החומר הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי החברה מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה – מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת החיוב. שימוש בעוגיות (cookies) – האתר עושה שימוש בטכנולוגיה זו על-מנת לזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים. העוגייה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.

כל המידע הרפואי והאישי של שלך נאסף במערכות המידע של פמי פרימיום רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לחברה על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". מלבד כל החומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי הארגון מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה – מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת חיוב.

שימוש בעוגיות (cookies) – האתר עושה שימוש בטכנולוגיה זו על-מנת לזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים. העוגייה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.

על־ידי גורם שלישי:

אתר פמי פרימיום (www.femiprimium.co.il) מכיל רכיב של גוגל ושל פייסבוק המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר כללית. לפי תנאי השימוש של גוגל ושל פייסבוק הרכיב הזה מאפשר גם לגוגל ולפייסבוק לדעת באילו מסכים באתר גלשת. להרחבה בנושא ניתן לעיין בקישורים הבאים:

לעיון בתנאי השימוש של גוגל:

https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

לעיון בתנאי השימוש של פייסבוק:

https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

חשוב לציין כי המידע הרפואי האישי שלך המאוחסן ומוצג באתר שמור במערכות פמי פרימיום בלבד, ולגוגל ולפייסבוק ו/או אתר אינטרנט אחר אין גישה אליו.

מסירת פרטים אישיים – הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים, אולם גישה לחלקים באתר (כגון: אזור אישי, או מערכות מידע שונות המשמשות לאספקת שירותים שונים למקבלי שירותים מהחברה וכדו'), ביצוע רכישות או הזמנות, או פניות באמצעות האתר כרוכים במסירת פרסים אישיים.

אינך חייב למסור פרטים אישיים אולם ללא מסירתם לא תוכל לגשת, או תוכל לגשת באופן מוגבל, לאזורים לכלים ולמערכות שהגישה אליהם מוגבלת.

באותם מקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרסים בדויים.

 יש להימנע ממסירת מידע אישי שלא נתבקש.

החברה מקפידה על פרטיות המשתמשים באתר ובכלל על פרטיות. שימוש במידע אישי הינו כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.

שימושים אסורים

השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד.

חל איסור מפורש להשתמש באתר או בכל כלי תקשור אחר שפמי מעמידה לתקשור עימה שלא למטרות לשמן נועד ולרבות לכל שימוש שאינו חוקי.

מבלי למעט מהאמור אין להשתמש באתר או בכל כלי תקשור אחר שפמי מעמידה, לפרסום או להפצה של תכנים שהם: קוד מחשב זדוני לרבות וירוסים, רוגלות, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב; שקריים, מטעים או מסולפים; פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה; פוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים; לשון הרע; פוגעים בפרטיות; מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, גזענים או מפלים; מסחריים או פרסומיים לרבות פרסומות סמויות; בעלי אופן מטריד פוגע או מאיים; קישורים לאתרים בהם יעדי הקישור כוללים תכנים כאמור לעיל.

במקרה של שימוש באתר, או חשש לשימוש באתר, בניגוד לתנאי השימוש (לרבות  התנאים הנוספים), פמי תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום, או להגביל הגישה או השימוש באתר.

זמינות ואבטחת האתר

פמי נוקטת באמצעים על מנת להבטיח זמינות גבוהה של האתר. עם זאת שיבושים יזומים (כגון עבודות תחזוקה וכוי) או בלתי יזומים (שיבושים בתקשורת וכוי) עלולים לפגוע מעת לעת בזמינות האתר.

פמי נוקטת ותנקוט אמצעים סבירים על מנת להתמודד עם שיבושים כאמור. פמי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעולת האתר או חלקים ממנו בין בכלל ובין לתקופה מסוימת.

פמי נוקטת באמצעים על מנת להבטיח הגנה מפני גורמים מפגעים ופריצות (לפירוט בעניין הגנה על מידע אישי המוחזק אצל  פמי ראה במדיניות הפרטיות), אולם אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני אלה. במקרים בהם מתפרסמים כללי בטיחות או זהירות (כגון כללי בטיחות בתנאים הנוספים או מכוחם) – יש להקפיד על קיומם. הקטנת הסיכון לנזקים מגורמים מפגעים או הקטנת היקפם של נזקים תלויה בשיתוף פעולה מצד משתמשים והקפדה על הוראות הבטיחות והזהירות.

קניין רוחני

זכות היוצרים ומלוא יתר זכויות הקניין הרוחני באתר על כליו ותכניו (ולרבות: כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסטואלי, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא) הם בבעלותה הבלעדית של החברה (או של צדדים שלישיים שהתירו לה להשתמש בהם). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

כל סימני ושמות המסחר של פמי, בין שהם רשומים ובין שלא, הינם קניינה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה הסכמת פמי לכך מראש ובכתב.

קישורים מהאתר ולאתר

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של פמי וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט.

לפמי אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר, היא אינה ערבה לנכונותם עדכניותם, תקינותם, אמינותם או לרבות להיעדר גורמים מפגעים בהם.

כל עוד לא הודיעה פמי אחרת, ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר. פמי שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור.

אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (כולל שימוש בתוכנה או בכלי המציג/ משמיט חלק מהתכנים שבאתר) ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

אחריות מוגבלת לחברה

האתר הכלים והשירותים שבו מוצעים לשימוש כפי שהם (AS-IS) הגם שפמי נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר, פעילותו השוטפת ללא הפרעות, ותקינות הכלים, המידע והשירותים שבו, לרבות מניעת חדירת גורמים מפגעים ומניעת נפילת מידע בידי צדדים שלישיים, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מהפרעות, תקלות או טעויות.

למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור למניעת הפרעות, תקלות או שיבושים החברה אינה והיא לא תהיה אחראית (באחריות חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצייב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בכליו בתכניו או בשירותיו, אלא אם החברה פעלה ברשלנות רבתי שאז תהא אחריותה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו. 

 

שונות

בכפוף למתן הודעה מוקדמת פמי שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש (ומדיניות הפרטיות) מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר כניסת תנאי השימוש המעודכנים (או מדיניות הפרטיות המעודכנת, לפי העניין) לתוקף מעידים על הסכמה להם.

במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה להוראות התנאים הנוספים יגברו הוראות התנאים הנוספים.

Designed by propaganda