Femi premium

ספקים יקרים –

שלום רב,

במטרה להקל על תהליך הרישום למאגר הספקים, הוחלט שאין צורך בתשלום הסמלי עבור השתתפות בקול קורא.
ספקים אשר שילמו יקבלו החזר כספי באמצעות המחאה שתישלח אליהם בימים הקרובים.

אנו כאן לשירותכם בכל שאלה ובקשה.

 

קול קורא - מו"לים ספרים בעברית וערבית

ספקים יקרים,
בימים אלו פועלת חברת פמי פרימיום לרישום מאגרי ספקים.
בקישורים הבאים ניתן למצוא את המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לנושא – אנא עקבו אחר שינויים ותוספות. 

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר:
טל': 03-5688186 | 03-5688568

פקס: 1533-5688522
אימייל: Sifriot@femi.com 

למידע נוסף וטפסים רלוונטיים לחץ כאן

קול קורא - השתלמויות והכשרות

ספקים יקרים,
בימים אלו פועלת חברת פמי פרימיום לרישום מאגרי ספקים בתחומי ההדרכות וההשתלמויות לספריות הציבוריות.
בקישורים הבאים ניתן למצוא את המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לנושא – אנא עקבו אחר שינויים ותוספות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר:
טל': 03-5688186 | 03-5688568
פקס: 1533-5688522
אימייל: Sifriot@femi.com

למידע נוסף וטפסים רלוונטיים לחץ כאן

קול קורא - פעולות תרבות, פנאי והעשרה

שלום רב,
מצורף בזאת הקול קורא בנושא פעולות תרבות, פנאי והעשרה. קול קורא זה אשר פוצל והוקפא על ידי החברה ומפורסם כעת, הינו תוצר של עשייה מרובה אשר מטרתה להקל ככל שניתן את תהליך הגשת ההצעות ובנוסף לאפשר לספריות הציבוריות היצע ספקים רב ומגוון ככל שניתן.
בהזדמנות זו חשוב לציין כי באפשרות כל אדם ו/או גוף הרואה עצמו מתאים להיכלל במאגר הספקים להגיש את הצעתו, כלומר אין חובה להגיש הצעה באמצעות גוף כזה או אחר.

אנו כאן לשירותכם בכל עת בטלפון שמספרו: 03-5688186 | 03-5688568 בפקס: 1533-5688522 ובדוא"ל: sifriot@femi.com.

למידע נוסף וטפסים רלוונטיים לחץ כאן

קול קורא להצטרפות למאגר ספקים לאספקת מחשבים, ציוד נלווה ומתן שירותי אחריות ותחזוקה.

בימים אלו פועלת חברת פמי פרימיום לרישום מאגרי ספקים. 
בקישורים הבאים ניתן למצוא את המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לנושא – אנא עקבו אחר שינויים ותוספות.

למידע נוסף וטפסים רלוונטיים לחץ כאן

קול קורא – אספקת ספרים, מאגרי מידע, מדיה, ריהוט וציוד משרדי

בימים אלו פועלת חברת פמי פרימיום לרישום מאגרי ספקים. 
בקישורים הבאים ניתן למצוא את המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לנושא – אנא עקבו אחר שינויים ותוספות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר:
טל': 03-5688186 | 03-5688568 | פקס: 1533-5688522 | אימייל: Sifriot@femi.com

לתשומת ליבכם ה "קול קורא" מיועד לספקים בקטגוריות הבאות: ספרים, מאגרי מידע, מדיה, ריהוט וציוד משרדי. "קולות קוראים" בקטגוריות נוספות יעודכנו בהקדם האפשרי, אנא התעדכנו מעת לעת.

למידע נוסף וטפסים רלוונטיים לחץ כאן

Designed by propaganda

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement