Femi premium

פמי פרימיום מנהלת פרויקטי בקרה מובילים בפריסה ארצית. הבקרה כוללת קליטה ועיבוד נתונים, בקרות תקציביות ובקרה תהליכית, ניהול חשבונות ובקרה פיננסית.

פמי פרימיום מנהלת מערכי רכש בתחומים מגוונים תוך שימוש בתוכנות ייעודיות.

הגדירו לנו את הצורך – ואנחנו נפעל לסיפוקו ומימוש היעדים באופן היעיל ביותר.

פמי פרימיום מפעילה מערך גדול ומקצועי, בפריסה ארצית המורכב מצוותי עבודה מקצועיים, טכניים ולוגיסטיים, לשם ניהול וביצוע בקרות פנימיות ו/או בקרות שטח באתרים/אירועים של הלקוח.
פמי פרימיום מתמחה בקליטה ועיבוד נתונים לצורך הפקת תוצר במתווה של דוחות מדויקים ומפולחים, העבודה מתבצעת על פי מתודולוגיות סדורות והקפדה על רמת שירות מירבית, בקרה ושקיפות.

 

Designed by propaganda