Femi premium

אנו מאמינים כי על כולנו מוטלת האחריות ליצור שינוי לטובה בחברה הישראלית.

לשם כך, השקענו זמן וכסף במשך שנים רבות במתן סיוע ותמיכה למוסדות ועמותות, אשר מקדישים עצמם לשיפור חייהם של אלו אשר גורלם לא שפר עליהם.

מדי שנה, פעמיים בשנה, אנו מתנדבים למגוון רחב של פעילויות התנדבות כגון שיפוצים, אריזה וחלוקת מזון, למשפחות נזקקות, אימוץ כיתות וכו'.

הפעילות תורמת לכל אחד מעובדי החברה ומזכירה לכולנו את המהות האמיתית של החיים והסיפוק שבנתינה.

Designed by propaganda