Femi premium

  1. כדאי להגיע רגוע, מומלץ להבין ולשאול מראש היכן מתקיים הריאיון, מול מי, כמה זמן ייערך.
  2. דע לאן אתה הולך… ברר מראש כתובת, אפשרויות הגעה, שעת הגעה, משך זמן מרכז ההערכה, מי איש הקשר במקום ועוד…
  3. חשוב להגיע בלבוש הולם. כדאי להגיע לראיון רענן וערני – לישון טוב ולאכול ארוחה קלה לפני מועד הריאיון.
  4. מומלץ להגיע 15 דקות לפני המועד שנקבע. כך גם תוכל להתרשם מהאווירה, מהאנשים ומהצוות.
  5. לא להתבייש לעצור ולחשוב לפני שעונים על שאלות המראיין. כך תוכל לנסח טוב יותר את תשובתך.
  6. הכן מראש דוגמאות קונקרטיות מחיי היום-יום המשקפות אותך כעובד.
  7. לא צלצול ולא רטט! לכבות מכשירים סלולאריים!
  8. במקרה שלא מגיעים/ מאחרים – חשוב להודיע מראש ולהסביר מדוע.
  9. מומלץ לחשוב מראש על תשובות לשאלות שעשויות לעלות בריאיון – כגון מעלות וחסרונות, מוטיבציות לתפקיד.

 

Designed by propaganda

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

הצהרת נגישות: חברת פמי פרימיום בע"מ הסדרי הנגישות בפמי פרימיום "פמי פרימיום" פועלת רבות להנגיש את שירותיה לציבור האנשים עם מוגבלות במטרה להעניק חווית שירות העונה לצרכיו הייחודיים. החברה משקיעה משאבים רבים בכדי לאפשר נגישות מלאה ולכן בוצעו שינויים במבנים, בשירות ובנהלים, בהתאם לנדרש בחוק. בקשות בנושא נגישות במידה ונתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברה הגב' ליאת אסיף באחת מהדרכים הבאות: טלפון: 052-5916399 בדאר אלקטרוני: LiatAsi@femi.com אתר האינטרנט החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה .AA תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-,2013 בכפוף לסייגים שלהלן: • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AAומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור מספר דפדפנים. • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים Enterו Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה. • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים כאמור לעיל. • מותאם לתוכנת קורא מסך .NVDA תפעול האתר ועזרי נגישות: באתר זה קיים כפתור נגישות. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף. תפריט הנגישות כולל את היכולות הבאות: • התאמה לקרא מסך • ניווט מקלדת • הגדלת פונט • שינוי ניגודיות צבעים • גופן קריא • הפסקת הנפשות יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות. אם נתקלת בקושי לגלוש באתר או יש לך הערה בנושא, באפשרותך לתאר את סיבת הפנייה ואנו ניצור עמך קשר.