Femi premium

  1. כדאי להגיע רגוע, מומלץ להבין ולשאול מראש היכן מתקיים הריאיון, מול מי, כמה זמן ייערך.
  2. דע לאן אתה הולך… ברר מראש כתובת, אפשרויות הגעה, שעת הגעה, משך זמן מרכז ההערכה, מי איש הקשר במקום ועוד…
  3. חשוב להגיע בלבוש הולם. כדאי להגיע לראיון רענן וערני – לישון טוב ולאכול ארוחה קלה לפני מועד הריאיון.
  4. מומלץ להגיע 15 דקות לפני המועד שנקבע. כך גם תוכל להתרשם מהאווירה, מהאנשים ומהצוות.
  5. לא להתבייש לעצור ולחשוב לפני שעונים על שאלות המראיין. כך תוכל לנסח טוב יותר את תשובתך.
  6. הכן מראש דוגמאות קונקרטיות מחיי היום-יום המשקפות אותך כעובד.
  7. לא צלצול ולא רטט! לכבות מכשירים סלולאריים!
  8. במקרה שלא מגיעים/ מאחרים – חשוב להודיע מראש ולהסביר מדוע.
  9. מומלץ לחשוב מראש על תשובות לשאלות שעשויות לעלות בריאיון – כגון מעלות וחסרונות, מוטיבציות לתפקיד.

 

Designed by propaganda