Femi premium

שם: איציק חמו.
תפקיד: מנכ"ל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
תואר שני M.B.A במנהל עסקים, התמחות במערכות מידע מאוניברסיטת בר-אילן.
מועד תחילת עבודה: 1995.
  שם: אטל מולכו.
תפקיד: משנה למנכ"ל.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז ללימודים אקדמאיים.
מועד תחילת עבודה: 2004.
שם: אילן אור, רו"ח ומשפטן.
תפקיד: סמנכ"ל כספים.
מועד תחילת עבודה: 2018.
שם: גיא פלד.
תפקיד: סמנכ"ל פיתוח עסקי מגזר ציבורי.
השכלה: תואר ראשון B.S.C. הנדסה תעשייה וניהול באוניברסיטת אריאל
תואר שני Executive MBA במנהל עסקים אוניברסיטת בר אילן.
מועד תחילת עבודה: 2016.
שם: עוזי עזרא.
תפקיד: סמנכ"ל שיווק – מגזר ביטוח.
השכלה: תואר ראשון B.A במנהל עסקים, התמחות בשיווק, מהמרכז ללימודים אקדמיים.
מועד תחילת עבודה: 2008.
  שם: ערן פוקס.
תפקיד: סמנכ"ל תפעול.
השכלה: תואר ראשון B.A. בתקשורת וניהול MBA במנהל עסקים.
מועד תחילת עבודה: 2001.
  שם: צחי בן ששון.
תפקיד: סמנכ"ל מערכות מידע.
מועד תחילת עבודה: 2002.
  שם: יפית שחר.
תפקיד:
סמנכ"לית משאבי אנוש.
השכלה: 
תואר שני במינהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן.
מועד תחילת עבודה:
2018.

Designed by propaganda

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

הצהרת נגישות: חברת פמי פרימיום בע"מ הסדרי הנגישות בפמי פרימיום "פמי פרימיום" פועלת רבות להנגיש את שירותיה לציבור האנשים עם מוגבלות במטרה להעניק חווית שירות העונה לצרכיו הייחודיים. החברה משקיעה משאבים רבים בכדי לאפשר נגישות מלאה ולכן בוצעו שינויים במבנים, בשירות ובנהלים, בהתאם לנדרש בחוק. בקשות בנושא נגישות במידה ונתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברה הגב' ליאת אסיף באחת מהדרכים הבאות: טלפון: 052-5916399 בדאר אלקטרוני: LiatAsi@femi.com אתר האינטרנט החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה .AA תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-,2013 בכפוף לסייגים שלהלן: • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AAומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור מספר דפדפנים. • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים Enterו Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה. • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים כאמור לעיל. • מותאם לתוכנת קורא מסך .NVDA תפעול האתר ועזרי נגישות: באתר זה קיים כפתור נגישות. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף. תפריט הנגישות כולל את היכולות הבאות: • התאמה לקרא מסך • ניווט מקלדת • הגדלת פונט • שינוי ניגודיות צבעים • גופן קריא • הפסקת הנפשות יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות. אם נתקלת בקושי לגלוש באתר או יש לך הערה בנושא, באפשרותך לתאר את סיבת הפנייה ואנו ניצור עמך קשר.