Femi premium

שם: איציק חמו.
תפקיד: מנכ"ל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
תואר שני M.B.A במנהל עסקים, התמחות במערכות מידע מאוניברסיטת בר-אילן.
מועד תחילת עבודה: 1995.
  שם: אטל מולכו.
תפקיד: משנה למנכ"ל.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז ללימודים אקדמאיים.
מועד תחילת עבודה: 2004.
שם: אילן אור, רו"ח ומשפטן.
תפקיד: סמנכ"ל כספים.
מועד תחילת עבודה: 2018.
שם: גיא פלד.
תפקיד: סמנכ"ל פיתוח עסקי מגזר ציבורי.
השכלה: תואר ראשון B.S.C. הנדסה תעשייה וניהול באוניברסיטת אריאל
תואר שני Executive MBA במנהל עסקים אוניברסיטת בר אילן.
מועד תחילת עבודה: 2016.
שם: עוזי עזרא.
תפקיד: סמנכ"ל שיווק – מגזר ביטוח.
השכלה: תואר ראשון B.A במנהל עסקים, התמחות בשיווק, מהמרכז ללימודים אקדמיים.
מועד תחילת עבודה: 2008.
  שם: ערן פוקס.
תפקיד: סמנכ"ל תפעול.
השכלה: תואר ראשון B.A. בתקשורת וניהול MBA במנהל עסקים.
מועד תחילת עבודה: 2001.
  שם: צחי בן ששון.
תפקיד: סמנכ"ל מערכות מידע.
מועד תחילת עבודה: 2002.
  שם: יפית שחר.
תפקיד:
סמנכ"לית משאבי אנוש.
השכלה: 
תואר שני במינהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן.
מועד תחילת עבודה:
2018.

Designed by propaganda

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement