Femi premium

 אטל מולכו שם: אטל מולכו.
תפקיד: מנכ"לית.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז ללימודים אקדמאיים.
מועד תחילת עבודה: 2004.
שם: יריב בן ארי.
תפקיד: סמנכ"ל כספים.
מועד תחילת עבודה: 2020.
גיא פלד שם: גיא פלד.
תפקיד: סמנכ"ל פיתוח עסקי מגזר ציבורי.
השכלה: תואר ראשון B.S.C. הנדסה תעשייה וניהול באוניברסיטת אריאל
תואר שני Executive MBA במנהל עסקים אוניברסיטת בר אילן.
מועד תחילת עבודה: 2016.
 ערן פוקס שם: ערן פוקס.
תפקיד: סמנכ"ל תפעול.
השכלה: תואר ראשון B.A. בתקשורת וניהול MBA במנהל עסקים.
מועד תחילת עבודה: 2001.
 צחי בן ששון שם: צחי בן ששון.
תפקיד: סמנכ"ל מערכות מידע.
מועד תחילת עבודה: 2002.
 יפית שחר שם: יפית שחר.
תפקיד:
סמנכ"לית משאבי אנוש.
השכלה: 
תואר שני במינהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן.
מועד תחילת עבודה:
2018.

Designed by propaganda