Femi premium

פמי פרימיום מפעילה מערך הדרכה מקצועי שנועד להבטיח הכשרה מקצועית נדרשת לכל אחד מתחומי העיסוק בחברה – נציגי שירות, אנשי מטה ומנהלה, תפקידי בקרה ופיקוח וכן ליווי המנהלים והנציגים הקיימים בעבודתם היומיומית.

מערך ההדרכה פועל לשיפור נמשך ביכולות המקצועיות של עובדי החברה, שימור מרכזי הידע ומיומנויות השיחה במוקדי השירות, וכמו כן לפיתוח וטיפוח מיומנויות תקשורת מתקדמות.

ההכשרה בפמי פרימיום מתבצעת בסביבת הדרכה טכנולוגית ובתנאי לימוד נוחים, המאפשרים ריכוז ולמידה אופטימליים, כאשר כבר במהלך הקורס פוגשים נציגי השירות את המנהלים ואת חבריהם לצוות העבודה. 

Designed by propaganda