Femi premium

קבוצת פמי פרימיום הינה חברת ניהול ושירות המתמחה בניהול פרוייקטים עתירי שירות ותהליכים מורכבים, ברמה הלאומית והממשלתית והן בעבור תאגידים מובילים בענף הביטוח ובמשק הישראלי. בשנותיה הראשונות התמקדה קבוצת פמי בהענקת שירותי בריאות פרטיים, תוך הקפדה על האיכות והמצוינות המתחייבות מעיסוקה ברפואה. על מנת לפתח את תחומי הפעילות השונים, תוך המשך טיפוח מוקדי הידע והתמחויות, פועלת החברה בעשור האחרון בשתי מסגרות ארגוניות נפרדות: 


פמי בריאות
– מרכזת את השירותים הרפואיים, פיתוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות להגברת נגישות הרפואה וזמינותה לכל לקוח באשר הוא. פמי בריאות מעניקה שירותי רפואה מתקדמים וטכנולוגיות טלרפואה ללקוחות בישראל ובעולם.

פמי בריאות, הפועלת משנת 1991, הינה חברת שירותי רפואה מהמתקדמות והגדולות בישראל. החברה מפעילה מערכי שירות בתחום הבריאות ועוסקת בניהול ותפעול פרויקטים רפואיים, בפריסה ארצית. את שירותיה המקצועיים מציעה פמי בריאות לחברות הביטוח בישראל ולגופים שונים במגזר הציבורי וקופות החולים. השירותים מנוהלים על ידי הנהלה רפואית בכירה, רופאים, אחיות ו- 4,000 נותני שירות מקצועיים.
פמי בריאות – מובילים את שירותי הרפואה בישראל ופעילה בטכנולוגיות המתקדמות שפיתחה, גם בעולם.


פמי פרימיום
– מתמחה בניהול, תפעול, הדרכה ובקרה של פרוייקטים מורכבים, תוך מחוייבות לייעול ושיפור מתמיד בכל פרוייקט.

 

פמי פרימיום מתאפיינת ברמה מקצועית גבוהה, תושייה, ולמידה מתמדת ותכונות אלו הן שעומדות בבסיס שיעורי הצמיחה הניכרים של החברה בשנים האחרונות.
יכולות החברה – ההקפדה על מצויינות בשירות, טיפוח עובדים והעמידה המתמדת של פמי פרימיום באמות מידה מחייבות ומדידות, מאפשרות לחברה להציג ניסיון מוכח ומוצלח בניהול משימות לאומיות ועסקיות מורכבות, תפעול פרוייקטים, מערכי פיתוח ארגוני והדרכה, מערכי ניהול רכש ובקרה.
במגוון מסגרות אלו, אנו זוכים להעניק שירותים מגוונים למיליוני לקוחות קצה בכל רחבי ישראל.

אלפי העובדים והספקים המיומנים והמקצועיים שלנו ערוכים בפריסה ארצית ובליווי מערכי שירות מתקדמים, בכדי להעניק ללקוחותינו שירות מהיר ואיכותי  24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כל תהליכי השירות והבקרה בחברה נתמכים במערכות מידע ייעודיות.


לחברת פמי פרימיום 3 תקני איכות:

תקן  ISO 9001  בתחום השירות
תקן ISO 27001 בתחום אבטחת מידע
תקן ISO 27799 אבטחת מידע בתחום הבריאות

        

 

כטבעה של כל עשייה אינטנסיבית, יש ונגרמות תקלות – אצלנו או אצל מי מספקינו. אנו מחנכים את עובדי החברה ליטול אחריות, לגלות תושייה ולהביא לפתרון מהיר של כל בעיה ואתגר.

לתנאי השימוש באתרי החברה לחץ כאן

Designed by propaganda